Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2013-12-23, Nr. NSK-6

Kursas "Didelio dokumento rengimas" yra skirtas Socialinio darbo studijų programos studentams. Pagrindinės kurso temos yra informacijos paieška internete, dokumento rengimas naudojant tekstinį redaktorių, skaitmeninių iliustracijų apdorojimas ir jų įterpimas į tekstinį dokumentą, dokumento persiuntimas klientui elektroniu paštu. Šios temos apima visus tekstinio dokumento rengimo etapus - nuo jo maketavimo, redagavimo iki jo pateikimo adresatui.