Kurso tikslas - suteikti Gamybos ir logistikos vadybos gr. studentams žinių apie kursinio darbo rengimo eigą, metodiką ir vertinimą.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2013-12-23, Nr. NSK-12

Kursas Specialybės kalbos pagrindai: viešoji specialisto kalba parengtas studijų programų ištęstinių studijų studentų savarankiškoms studijoms, nuolat palaikant ryšį su dalyko dėstytoju. Kursas skirtas ugdyti būsimųjų specialistų viešojo kalbėjimo kompetenciją. Kurso studijavimas šnekamosios kalbos žodį padės paversti kultūringo dalykinio bendravimo priemone, suformuoti taisyklingos sakytinės kalbos įgūdžius profesinėje veikloje.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2013-12-23, Nr. NSK-12. Atnaujintas kursas aprobuotas 2019-02-20. Nr. 

Kursas Specialybės kalbos pagrindai: viešoji specialisto kalba parengtas studijų programų ištęstinių studijų studentų savarankiškoms studijoms, nuolat palaikant ryšį su dalyko dėstytoju. Kursas skirtas ugdyti būsimųjų specialistų viešojo kalbėjimo kompetenciją. Kurso studijavimas šnekamosios kalbos žodį padės paversti kultūringo dalykinio bendravimo priemone, suformuoti taisyklingos sakytinės kalbos įgūdžius profesinėje veikloje.

Teisės pagrindų dalykas skirtas ugdyti studentų bendruosius ir specialiuosius  praktinius teisės gebėjimus bei formuoti profesiniu įgūdžius taikyti teisės normas savo veikloje