Suteikti žinių apie pagrindines apskaitos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, suformuoti profesinį žodyną, ugdyti gebėjimus tinkamai pasirinkti apskaitos vedimo taisykles, metodus ir būdus, rengiant apskaitinę informaciją ir siekiant tinkamai parengti finansines ataskaitas