Dalyko tikslas yra suteikti žinių apie projektų rengimo ir valdymo principus, inovatyvių sprendimų taikymą nuolat kintančioje aplinkoje. Ugdyti gebėjimus rengti projektus, lavinti kritinį mąstymą atrenkant ir pagrindžiant projekto idėją, taikyti išteklių planavimo, apskaitos bei valdymo metodus, parengti ir pristatyti tikslinei auditorijai informaciją, panaudojant informacines technologijas